Δευτέρα, Μαΐου 28, 2012

Το πιο σημαντικό κομμάτι

Λίγες μέρες πριν απολυθώ από το στρατό, διάβασα το βιβλίο Being Digital του Nicholas Negroponte (που μου είχε δανείσει ο Ανδρέας) και σε ένα χαρτάκι είχα σημειώσει αυτήν την πρόταση:
«Σε ένα σχέδιο, ό,τι βρίσκεται μεταξύ των γραμμών ή περικλείεται από αυτές, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για να κατανοήσουμε το σχέδιο.»
Κάποιες φορές όμως, το ξεχνάμε αυτό... Είτε ξεχνάμε να τραβήξουμε τις γραμμές στο σχέδιο της ζωής μας ή ξεχνάμε αυτούς που περικυκλώσαμε με αυτές.